Breuk:

{{vm.teller.length}}

{{vm.noemer.length}}

Kommagetal: {{vm.teller.length/vm.noemer.length | afronden: 3 }}

Procenten: {{ (vm.teller.length/vm.noemer.length*100) | afronden: 2 }}%

Kommagetal
0,.
Procenten
%